Bezpečná krev začíná u tebe!

      S výzvou „Daruj krev - daruješ život!“ se již mnozí z vás jistě ve svém životě setkali. Možná vás přiměla aspoň ke chvilce zamyšlení nad svým obsahem, možná že vás minula tak, jako nás čím dál více míjí narůstající počet reklamních a dalších sloganů.

      Ti, kteří se již sami ocitli v situaci, kdy jim krev, kterou daroval kdosi neznámý, pomohla při vyřešení jejich zdravotních potíží nebo dokonce opravdu zachránila život, jistě chápou význam těchto slov zcela jinak. Každodenní život však může kohokoliv z nás přivést do situace, kdy bude naše další bytí na tomto světě odkázáno na to, zda budou mít lékaři při záchraně našeho zdraví nebo dokonce života k dispozici právě potřebnou krevní konzervu, krevní deriváty nebo léky, k jejichž výrobě je krev bezpodmínečně nutná.

      Protože se považujeme za nedílnou součást lidského pokolení, za lidi, kteří se zajímají o vše nové, progresivní, ale nezapomínají ani na ty „staré“ osvědčené pravdy (např. na tu, že zdraví ničím nenahradíš), nechceme zůstat lhostejní při pohledu na lidskou solidaritu a vyzýváme i vás - připojte se k tisícům bezpříspěvkových dárců krve, kteří pomáhají svým neznámým spoluobčanům.

      Světová zdravotnická organizace vyhlásila rok 2000 Rokem bezpečné krve s hlavním motivem - Bezpečná krev začíná u tebe! Navíc, 7. duben 2000 byl vyhlášen Dnem bezpečného dárcovství.

      Nechceme, aby se pouze v tento den dostavily na transfuzní stanice tisíce dárců - naším cílem je vzbudit u vás větší zájem o tuto formu lidské pomoci. A protože jsme časopis informačních technologií, přinášíme vám na přiloženém Chip CD řadu zajímavých informací a kontaktů, které vám mohou pomoci při vašem rozhodování, zda se k naší výzvě připojit.

      Bezpříspěvkové dárcovství je v naší republice organizováno už čtyřicet let. A stejně jako ve vyspělých zemích světa i u nás neustále roste podíl bezpříspěvkových dárců. Z připojených materiálů vám bude jistě jasné, proč je tato forma stále více podporována a preferována.

      Proto vyzýváme i vás - přidejte se k tisícům bezpříspěvkových dárců i vy! Vždy bude lepší, když tuto pomoc nebudete potřebovat, ale je dobré žít s pocitem, že bude vždy včas k dispozici, pokud ji potřebovat budete.

Výzva

      Vyzýváme čtenáře časopisů Chip a Počítač pro každého, aby v době od 28. března 2000 do 30. září 2000 bezplatně darovali na některé transfuzní stanici svoji krev.

      V průběhu roku budeme na Chip CD uveřejňovat jména dárců, kteří se připojili k naší výzvě, dali nám o svém činu vědět a svolili k uveřejnění svého jména. Pravidelně každý měsíc odměníme několik vylosovaných dárců drobnými dárky a v průběhu 10. mezinárodního veletrhu informačních technologií Invex Computer 2000 Brno vylosujeme několik dárců, kterým předáme ceny, jimiž tuto výzvu podpoří sponzoři. Tento druh odměn ale určitě není hlavním cílem, který si klademe. Tím je to, abychom mezi vámi získali další pravidelné dárce bezpečné krve, kterou naše zdravotnictví pro léčbu zraněných a nemocných potřebuje. Vaší největší odměnou bude jistě pocit vykonání záslužného skutku.Důležité a zajímavé informace poskytly:


K naší výzvě se připojily:
      Protože jsme magazín informačních technologií, připravili jsme pro vás ve spolupráci s dalšími institucemi několik zajímavých příspěvků, které se vztahují k tomuto tématu. Jsou to:
      Problematice dárcovství krve je věnován i rozhovor měsíce, kde si tentokrát povídáme s MUDr. Petrem Turkem, CSc., zástupcem ředitele Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT), vedoucím jeho transfuzního úseku a předsedou Společnosti pro transfuzní lékařství České lékařské společnosti J.E. Purkyně.

      Věříme, že vás připravené materiály zaujmou a zvážíte svůj postoj k naší výzvě. Pokud se k ní připojíte a bezpříspěvkově darujete svoji krev na některé z transfuzních stanic, můžete nám o svém aktivním přístupu k lidské solidaritě dát vědět zasláním vyplněného lístku, který najdete v Chipu nebo využitím připraveného formuláře.

Milan Pola
držitel Zlaté plakety prof. Jana Janského
a medaile 25. výročí bezpříspěvkového dárcovství


P.S.
      Dne 3. dubna 2000 v 19,00 hod se v pražském Obecním domě uskuteční koncert pro dárce krve, držitele zlaté Janského plakety z Prahy, který ve spolupráci s Českým červeným křížem pořádá Magistrát hlavního města Prahy.

      Doprovodnou akcí, předcházející slavnostnímu konzertu, jsou propagační odběry dárců krve, které se ukuteční před Obecním domem na Náměstí republiky v Praze a které bude provádět ve stejný den vojenská transfuzní služba (odběrový tým Oddělení hematologie a krevní transfuze Ústřední vojenské nemocnice Praha) v době od 9 do 16 hodin. Na odběr krve ve speciálních vojenských zdravotnických vozech jsou zváni všichni, kteří již krev darovali a zároveň všichni, kteří by se dárci krve chtěli stát.

      Celý den bude také věnován propagaci 40. výročí bezpříspěvkového dárcovství krve v ČR a Světovému dni zdraví (7.4.2000), který je letos tematicky zaměřen právě na dárcovství krve.