ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ A OCEŇOVÁNÍ BEZPŘÍSPĚVKOVÝCH DÁRCŮ KRVE

      Červený kříž byl jedním z hlavních iniciátorů rozvoje čestného, bezpříspěvkového dárcovství krve v šedesátých letech a s jeho rozvojem se zároveň se stal základním garantem oceňování bezpříspěvkových dárců plaketami a později medailemi Dr. Jana Janského.

      Myšlenka bezpříspěvkového dárcovství se v Československu zrodila v roce 1959, kdy byl podán návrh, aby se dárci vzdávali příspěvku na výživu. Iniciátorem této myšlenky byl tehdejší předseda ÚV ČSČK MUDr. František Janouch, který se přihlásil za bezpříspěvkového dárce. První evidovaní bezpříspěvkoví dárci jsou transfuzní službou vykazováni v roce 1960 - bylo jich 900. Rozvoj bezpříspěvkového dárcovství se stává jedním z hlavních úkolů Červeného kříže i transfuzní služby v dalším období.

      První předání plaket Dr. Jana Janského se uskutečnilo v roce 1964, kdy je převzalo 19 jednotlivců a také 5 kolektivů. Vzhledem k nejasným směrnicím v oceňování bezpříspěvkových dárců krve přijímá Červený kříž zásady, podle nichž začíná udělovat čestné odznaky "Vzorný dárce krve" a "Zasloužilý dárce krve" za 3 a 6 bezpříspěvkových odběrů. Za 10 odběrů je udělována plaketa Dr. Jana Janského, zatím jednostupňová, která mohla být udělována i kolektivům. Tato ocenění se už dnes neudělují.

      V roce 1971 jsou zřízeny tři stupně plakety Dr. Jana Janského, bronzová udělovaná za 10 bezpříspěvkových odběrů, stříbrná udělovaná za 20 a zlatá udělovaná za 40 bezpříspěvkových odběrů. Poprvé byly stříbrné a zlaté plakety Dr. Jana Janského uděleny v prosinci roku 1971.

      U příležitosti 25. výročí bezpříspěvkového dárcovství krve byli v roce 1985 odměněni významní organizátoři tohoto hnutí krásnou medailí.
      Se změnami ve společnosti uskutečňovanými od roku 1990 Červený kříž projevil zájem rozvinout svoji činnost směřující k odběrům krve a jejímu dalšímu zpracování na úrovni odpovídající současným odborným i morálním požadavkům. Při tom zřetelně deklaroval zájem nadále pokračovat v morálním oceňování bezpříspěvkových dárců krve.

      V roce 1990 se mění podoba ocenění plaketou Dr. Janského a plaketa je nahrazena medailí.      V roce 1993 zavedl Český červený kříž ocenění mnohonásobných bezpříspěvkových dárců krve Zlatým odznakem za 80, 120 a 160 bezpříspěvkových odběrů. První předávání Zlatých odznaků se uskutečnilo 27. listopadu 1993. Každoročně ocení Český červený kříž téměř 4 tisíce dárců zlatou medailí Dr. Jana Janského, 7,5 tisíce dárců stříbrnou medailí a přes 10 000 dárců bronzovou medailí Dr. J. Janského. Do konce roku 1999 převzalo zlaté medaile Dr. J. Janského již 34 200 dárců a 750 dárců převzalo ocenění za 80 a více bezpříspěvkových odběrů.      Možná, že některé z těchto vzácných ocenění čekají i na vás.