Home, Cykloturistika -> Index2001 Návrat do domoviny

Index2001

Jde o komplexnější hodnocení Alfovéch cyklotras. Systém v sobě zahrnuje nejenom délku trase v kilometrech, ale i další aspekty, jako podíl kopců a roviny, druh komunikace atd.

Základním parametrem pro výpočet zůstává délka (d) trasy v kilometrech. Od ní se odvíjí jednolivé indexy, které navyšují její hodnotu až do výsledné podoby, která určí samotnou náročnost.

Prvním činitelem zvyšujícím výrazně náročnost je podíl kopců (k) na trase. Vypočte se podle vzorce:

k = 1 + Procento kopců
100

Není kopec jako kopec a proto je přidáno jejich hodnocení. Členitost (c) se zde počítá zhruba po jednotlivých kilometrech podle následující tabulky:

ČlenitostKoeficient
 Rovina1,00
 Mírné kopce1,15
 Kopce1,25
 Hory1,50

Výsledná členitost je pak průměrem hodnot.


Dalším kritériem je kvalita terénu (t) odvíjející se podle druhu komunikace, jak ukazuje tabulka:

DruhKoeficient
 Hlavní silnic1,00
 Okreska1,10
 Lesní (zpevněná) cesta1,20
 Polní cesta1,25
 Pěšina1,50

Toto rozdělení je jen orientační, bude použito hodnocení, které odpovídá stavu komunikace, ne jejímu názvu. Výsledná hodnota je také průměrem za jednotlivé kilometry.


Důležitým ukazatelem je také možnost snadné orientace (o) v terénu. Její váhu určuje tabulka takto:

OrientaceKoeficient
 Bezproblémová1,0
 Ztížená1,1
 Náročná1,2

Posledním, spíše doplňujícím kritériem je zhodnocení času (h) podle vzorce:

h = 1 + Počet hodin
100

Celkový Index2001 se pak vypočte následovně:

I = d * k * c * t * o * h


Hodnocení náročnosti metodou Index2001 poznáte tak, že u slovního hodnocení bude v závorce uvedena jeho číselná hodnota.


Závěrem ještě tabulku odpovídajících náročností a indexů:

PořadíNáročnostRozsah
1     Malá  0 - 50
2     Nízká  50 - 100
3     Střední100 - 155
4     Velká155 - 210
5     Vysoká210 - 270
6     Velmi vysoká270 - 330

A tabulka původního hodnocení podle kilometrů:

PořadíNáročnostRozsah
1     Malá  0 - 30
2     Nízká30 - 60
3     Střední 60 - 90
4     Velká  90 - 120
5     Vysoká120 - 150
6     Velmi vysoká150 - 180

Cílem tohoto způsobu hodnocení je odhalit zvyšování náročnosti v závislosti na skutečných podmínkách, tj. zhruba počet kilometrů, které by se daly najet na ideálním terénu (rovinka, hladký povrch,...). Je tedy na snadě, spočítat si poměr Index2001/kilometry (jakási obdoba cena/výkon) v jejich slovním hodnocení. Čím je toto číslo vyšší, tím je náročnost vyšší na úkor ujetých kilometrů.

Jak tedy bude hodnocení vypadat ukazuje následující příklad (uvažujme délku trasy 80 km):

 Náročnost Velká (186; 4:3)
 Vysvětlení Náročnost podle Indexu2001 (Hodnota Indexu2001; Poměr pořadí slovního hodnocení náročnosti u Indexu2001/kilometrů = navýšení náročnosti podle nového způsobu výpočtu - Velká : Střední - čím větší poměr, tím je trasa náročnější vlivem sledovaných kritérií)Na seznam cyklovéletů aktuální sezónySvé připomínky lze adresovat do /dev/null, daleko lepší cesta však zní alfs-email@email.cz
© Alf 21. dubna 2002