Home, Cykloturistika -> Výjezdy v roce 2001 -> Křížem krážem Ždánickým lesem Návrat do domoviny

Křížem krážem Ždánickým lesemTrasa Marefy - Vážany nad Litavou - Bošovice - Těšanka (bus) - Červený kříž - U kříže - Vlčí jama - Jestřabice (ž. z.) - Snovídky - U kříže - Marefy
Popis

Z Maref po E50 přijedeme do Slavkova, kde sjedeme z hlavní silnice a doleva přes most stoupáme až k odbočce do Vážan. Pokračujeme rovně přes Hrušky a Šaratice. Na křižovatce za obcí se dáme vlevo na Otnice a přijedeme do Bošovic. Vystoupáme kopec za obcí a za vrcholem sjedeme doleva na polní cestu. Stále rovně přijedeme až k hájence.

Stále rovně, už po asfaltce začíná cesta přes Ždánický les. Asi po sedmi kilometrech přijedeme k rozcestí Těšanka (bus). Dáme se vlevo po silnici. Po chvíli narazíme na hranice vyškovského okresu. Zde odbočíme vpravo na asfaltovou lesní cestu. Pod kopcem pokračujeme rovně cestou se závorou. Až před sebou uvidíme plot vojenského prostoru, zabočíme vlevo. Čekají nás asi dva kilometry méně kvalitní cesty. Kolem památníku U zlatého jelena přijedeme k Červenému kříži. Po červené turistické značce pokračujeme přes silnic k místu U kříže.

Červená turistická značka se zde stáčí prudce vpravo a zavede nás k Vlčí jámě. Na křižovatce cest se dáme vlevo dolů po modré turistické značce a přijedeme k firmě Stabila. Vlevo se nachází železniční zastávka Jestřabice. Pokračujeme rovně po zelené turistické značce, která se později stáčí do lesa. Jedeme dál po silnici podél trati až do Snovídek. V obci zatočíme doleva na Nesovice a vyšlápneme poslední kopec na trase. Za vrcholem se dáme vlevo do lesa a mírným stoupáním přijedeme k rozcestí U kříže. Vracíme se zpět po cestě, kterou jsme právě přijeli, ale asi po 50 metrech se dáme vlevo dolů a serpentinou a rovně přijedeme k táboru Jitřenka. Stále rovně pokračujeme přes Kloboučky do Bučovic až na křižovatku, odkud po E50 přijedeme do Maref.

Délka 80 km
Čas 6 hodin
Náročnost Velká (182,16)
Zajímavost Přirodní park Ždánický les, cesta vede po hřebeni Ždánického lesa
Terén Mírně kopcovitý terén se dvěma výraznějšími stoupáními (Bošovice a Snovidky). Pozor při sjíždění kopce z Vlčí jámy, v polní cestě mohou být járky od stíkající vody po dešti.
Spojení Marefy, Slavkov a Jestřabice leží na železniční trati Brno - Veselí nad Moravou. Ve Slavkově staví navíc i spěšné vlaky a některé rychlíky.


E1


Trasa Marefy - Nížkovice - Těšanka - U Andělíčka - Vrčava - Marefy
Popis

Z Maref po E50 do Křižanovic. Odbočíme vlevo a rovně přijedeme k Rašovicím. Před obcí zatočíme vpravo a přes kopec přijedeme do Heršpic. V obci se dáme vlevo. V Nížkovicích se dáme vlevo a pak vpravo. Na kopci zatočíme vlevo a jedeme až k okresu Hodonín. Zde sjedeme vlevo do lesa. Jedeme rovně přes závoru směrem na Koryčany. Za místem U Andělíčka odbočíme vlevo. při výjezdu u hájenky odbočíme vpravo. Po polní cestě jedeme stále rovně, dokud se nezačne cesta rozdvojovat. Zabočíme vpravo a v půli kopce zatočíme vlevo. Na dalším rozcestí vpravo a přijedeme až k Litavě. Po pravé straně uvidíme most, po kterém přejedeme na druhou stranu a přijedeme k vlakové zastávce

Délka 27 km
Čas 2 hodiny
Náročnost Nízká (65,73)
Terén Kopce na většině trasy
Spojení Marefy a Křižanovice leží na železniční trati Brno - Veselí nad Moravou.


E2


Trasa Marefy - Šévy - Mouřínov - Červený kříž - U kříže - Jitřenka - Marefy
Popis

Z vlakové zastávky Marefy se vydáme po zelené turistické značce do vsi. Pokračujeme stále po značce do kopce, až přijedeme do přirodní rezervace Šévy. Odbočíme doprava, později doleva kolem křů. Na křižovatce polních cest odbočíme vlevo a sjedeme do Mouřínova. Ve vsi přejedeme vpravo přes most a kolem školy a rybníků vyjedeme z obce. Vlevo kolem koupaliště pokračujeme polní cestou do lesa. Okolo dalšího rybníka přijedeme k místu U dubu, kde začíná kvalitní cesta. Dáme se vlevo. Jakmile vyjedeme na asfaltovou cestu, odbočíme doleva a po modré turistické značce přijedeme k Červenému kříži. Po červené turistické značce míjíme místo U slepice, až dorazíme k rozcestí U kříže. Odbočíme doleva po zelené turistické značce na Nesovice. Po 5O metrech však zabočíme doleva. Sjedeme serpentiny a pokračujeme rovně, dokud vlevo v lese neuvidíme boudu, kde zabočíme vpravo. Okolo tábora Jitřenka a přes Kloboučky přijedeme do Bučovice, kde u hostince U Zelené Žáby zabočíme k nádraží a doprava kolem kolejí přijedeme k závorám. Přejedeme přejezd a podlní cestou okolo kolejí přijedeme k Marefám. Zabočíme vpravo na asfaltku do obce a nakřižovatce opět doprava a sjedeme k železniční zastávce.

Délka 28 km
Čas 2 hodiny
Náročnost Malá (44,98)
Terén Mírně kopcovitý
Spojení Marefy a Bučovice leží na železniční trati Brno - Veselí nad Moravou. V Bučovicích staví navíc i spěšné vlaky a rychlíky.


E3


Trasa Bučovice - Červený kříž - U kříže - Haluzické polesí - U kříže - Strašník - Bučovice
Popis

Vyjedeme z nádraží a na křižovatce u hospody U Zelené Žáby se dáme vpravo. Projedeme Kloboučky a za obcí nás čeká první stoupání. Vyjedeme až k zastávce u Červeného kříže, kde se dáme vlevo po červené turistické značce. Ta nás přivede nejdřív k místu U slepice a nakonec U kříže. Z rozcestí pokračujeme rovně, po pár metrech však odbočíme doprava. Následujeme zelenou turistickou značku až k Haluzickému polesí (sjezd). Zde se vydáme vlevo po silnici kolem železniční tratě a přijedeme do Snovídek. Odbočíme vlevo a vyšlápneme druhý kopec na trase. Za jeho vrcholem odbočíme vlevo do lesa. Jedeme stále po lesní cestě, dokud se nezačne stáčet vlevo a před námi se neobjeví panelová cesta. Zde odbočíme doprava na méně kvalitní cestu. Jakmile vyjedeme z lesa, pokračujeme stále rovně mezi stromy, dokud nenarazíme na polní cestu. Sjedeme na asfaltovou silnici a dorazíme k mostku napravo, který přejedeme. Zabočíme vlevo na hlavní silnici a přijedeme do Bučovic. Na křižovatce za benzinkou se dáme vlevo. Taktéž před budovou Obchodní akademie. Rovně přijedeme k nádraží.

Délka 30 km
Čas hodin
Náročnost Nízká (75,16)
Terén Kopcovitý s nebezpečným úsekem před Strašníkem
Spojení Bučovice leží na železniční trati Brno - Veselí nad Moravou. V Bučovicích staví navíc i spěšné vlaky a rychlíky.


E3 - zkrácená verze


Trasa Bučovice - Červený kříž - U kříže - Strašník - Bučovice
Popis

Vyjedeme z nádraží a na křižovatce u hospody U Zelené Žáby se dáme vpravo. Projedeme Kloboučky a za obcí nás čeká jediný kopec na trase. Vyjedeme až k zastávce u Červeného kříže, kde se dáme vlevo po červené turistické značce. Ta nás přivede nejdřív k místu U slepice a nakonec U kříže. Zde se po zelené turistické značce vydáme směrem na Nesovice. Asi po jednom kilometru se cesta stáčí vlevo dolů. Pokračujeme mírným stoupáním rovně po méně kvalitní cestu. Jakmile vyjedeme z lesa, pokračujeme stále rovně mezi stromy, dokud nenarazíme na polní cestu. Sjedeme na asfaltovou silnici a dorazíme k mostku napravo, který přejedeme. Zabočíme vlevo na hlavní silnici a přijedeme do Bučovic. Na křižovatce za benzinkou se dáme vlevo. Taktéž před budovou Obchodní akademie. Rovně přijedeme k nádraží.

Délka 20 km
Čas 1,5 hodiny
Náročnost Nízká (68,22)
Terén Kopcovitý s nebezpečným úsekem před Strašníkem
Spojení Bučovice leží na železniční trati Brno - Veselí nad Moravou. V Bučovicích staví navíc i spěšné vlaky a rychlíky.
[ Zpátky na seznam cyklovéletů ]
Své připomínky lze adresovat do /dev/null, daleko lepší cesta však zní alfs-email@email.cz
© Alf 21. dubna 2002